DAPATKAN AGEN TAKAFUL YANG SAH


Dapatkan penerangan yang jelas dan terperinci daripada ejen takaful sebelum membuat keputusan untuk mengambil mana-mana pelan takaful.

Fahami dengan betul semua syarat yang ditetapkan di dalam sijil agar tidak timbul masalah apabila anda ingin membuat tuntutan kelak.

Anda juga sepatutnya memahami keperluan perlindungan anda dan membuat kajian sendiri sebelum menandatangani borang permohonan.

Pelbagai alasan akan diberi oleh mereka yang belum terbuka hatinya untuk mengambil pelan takaful. Namun kelebihan dan manfaat mempunyai pelan perlindungan takaful adalah lebih besar dan menjamin masa depan anda dan orang yang tersayang.

Nasihat Konsulasi Percuma
Dapatkan Medical Card AIA Public Takaful Sekarang
Demi Masa Depan Keluarga

Whatsapp / sms +6019 370 2629 - Nasri

No comments:

Post a Comment