Bagaimana Membina Tabung Pendidikan Melalui Takaful Untuk Anak-anak


Pendidikan adalah benda yang amat penting yang harus diberikan kepada anak-anak untuk masa depan mereka. Pelaburan yang paling berjaya adalah melalui pendidikan. Melalui takaful tabung untuk pendidikan anak-anak boleh di langgan. Bagaimana Caranya ?.
kebanyakan ibu bapa masih kurang faham cara terbaik untuk membina tabung pendidikan melalui takaful. Kebanyakan dari mereka memohon takaful atas nama anak mereka walhal ibu bapa adalah pencari nafkah maka sepatutnya ibu bapa yang memohon takaful bukan anak mereka. bayangkan jika ibu bapa meninggal dunia, apa akan terjadi kepada policy anak tersebut.

Takaful Eduation Fund terbaik adalah dengan meletak ibu atau bapa sebagai PERSON COVERED, bukan anak. Tujuan Takaful Education Fund adalah untuk satu jumlah dana pendidikan membiayai pengajian anak ketika ibu atau bapa meinggal, hilang upaya kekal menyeluruh mahupun mengalami sakit kritikal maka ada dana tersedia untuk anak.

Sekiranya anak sebagai person covered , ia tidak "Served the real purpose". Ibu atau bapa meninggal tiada sebarang dana untuk anak dan keluarga (melainkan ibu atau bapa sudah ada plan Takaful/Insuran sendiri maka bolehlah ada plan Takaful untuk anak sebagai person covered) 

Antara Plan Pelaburan untuk dana pendidikan & persaraan dari AIA Public Takaful adalah:
(click plan untuk broucher product)

A-Life Signature-i
A-Enrich Gold-i


Ingin mengetahui lebih lanjut
Hubungi Mohd Nasri Ramli 019-3702629
Wakil AIA Public Takaful